Case: Online profilering BKL

Bedrijfskring Lelystad (BKL) is de belangenbehartiger van het gevestigde bedrijfsleven van Lelystad. Daarnaast biedt zij een platform voor ruim 400 leden. De BKL is een organisatie die een faciliterende rol heeft voor haar leden: zij verbindt en biedt een podium. Bedrijven die zijn aangesloten profiteren hier van. BKL organiseert bovendien verschillende activiteiten en bijeenkomsten waarbij inhoud en netwerken gecombineerd worden.

De BKL is een actieve club, en wil dit online laten zien. Meer laten zien wat er speelt, welke activiteiten er zijn. Maar ook om inzicht te krijgen in wat er onder het Lelystadse bedrijfsleven leeft. Letterlijk online tussen haar leden en toekomstige leden aanwezig zijn en de dialoog voeren. Daarom heeft de BKL fresh focus gevraagd om zich daar als communicatiepartner uit Lelystad voor in te zetten.

Directeur Irene Medema: “Door structurele inzet van sociale media op basis van een strategie, redactie en onderhoud aan de website en nieuwsbrieven zien we een grote verandering. We zitten dichter op onze leden, kunnen hierdoor goed inspelen op actualiteit. En ook qua vormgeving willen we een eenduidig en professioneel geheel nastreven. Het is fijn werken met fresh focus omdat ze het complete communicatiepakket leveren en goed begrijpen wat er nodig is om de band met onze leden aan te halen. En de creatieve brainstorms zijn waardevol.”