Project: Praatplaat Human Capital Agenda

Provincie Flevoland richt zich op versterking van de regionale economische ontwikkeling door een goed vestigingsklimaat, stimuleren van economische clusters en banengroei. Een van de programma’s is de Human Capital Agenda, waar met name de aansluiting van onderwijs en werkgelegenheid centraal staat.

Petra ter Voert, provincie Flevoland: “Dikke beleidsnota’s, nieuwsbrieven enz spreken niet altijd tot de verbeelding. In onze uitingen maken we daarom steeds meer gebruik van beelden en speciaal voor het proces van de ontwikkeling van de Human Capital Agenda heeft fresh focus een mooie praatplaat ontwikkelt. In de vorm van een booqi is door fresh focus in één beeld neergezet waar de human capital zich in de provincie Flevoland op richt,  passend bij de huisstijl van de provincie Flevoland. Alle betrokken partijen hebben zo een goede terugkoppeling gekregen over de opbrengst van een stakeholderssessie. Maar kunnen het met deze booqi ook als ambassadeur delen met anderen. Wij hebben het samenwerken met fresh focus als zeer plezierig ervaren. Aan een half woord hebben ze genoeg om een mooie creatie te maken. Op naar de volgende samenwerking!”