Project: Interactief Beheerplan 

Een van de belangrijke taken van Gemeente Dronten is het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in de breedste zin van het woord. Zoals de wegen, straten, pleinen, riolering,  groenvoorzieningen, bewegwijzering en bebording, openbare verlichting en de gemeentelijke openbare gebouwen.

Bij het uitvoeren hiervan staat voortdurend het belang van de inwoner centraal. Daarom is de gemeente continu bezig om de wijze van beheer en onderhoud aan te passen aan de huidige wensen en mogelijkheden. Hiervoor wordt beleid opgesteld en aan de gemeenteraad aangeboden, zodat de inwoners weten wat ze mogen verwachten.

Bert van de Kolk, Gemeente Dronten: “Voor diverse beheer- en beleidsplannen, waaronder het Gemeente Rioleringsplan (GRP) heeft fresh focus de opmaak verzorgd in de vorm van een digitaal interactief document, geheel volgens de ‘ Dronter’  huisstijl.

Bij de behandeling van dergelijke plannen door de gemeenteraadsleden is leesbaarheid en werkbaarheid een heel belangrijk punt. Tijdens de raadsbehandelingen kwam bijna elke fractie met een positieve reactie over het product. Een compliment dat grotendeels fresh focus toekomt.”