Project: Krant Informele Zorg

Welzijn Lelystad is er voor alle inwoners van Lelystad en vindt dat elke inwoner zo lang mogelijk mee moet kunnen doen in de samenleving. Welzijn Wij beschikt over specifieke kennis om dit doel te bereiken en organiseert veel activiteiten om dit in stand te houden. Zo ook de Informele Zorg: de inzet van zorgvrijwilligers en de ondersteuning aan mantelzorgers.
Michel Langereis: “Informele Zorg is in toenemende mate een ontwikkeling waar organisaties, de hulpvrager en mantelzorger mee te maken krijgt. Het is dan van belang dat er onderling goed wordt samengewerkt om tot optimale ondersteuning te komen. Met de transities in de WMO en Jeugdhulp hebben organisaties moeten veranderen waarbij de Informele Zorg een stevige plaats in heeft. Dit proces heeft voor organisaties de nodige aanpassing en gevraagd. Welzijn Lelystad heeft het initiatief genomen om de inwoner van Lelystad een kijkje in de keuken te geven wat de verschillende organisaties hier zoal in bereikt hebben.
We zochten een partij die dit goed zou aanvoelen. Door de ervaring van fresh focus, kennis van de stad Lelystad en organisaties was er direct vertrouwen dat we tot een mooi resultaat zouden komen. Heel prettig dat het proces van begin tot eind door fresh focus kordaat is uitgevoerd. Kortom, de Informele Zorg krant is heel goed gelukt en heeft veel positieve reacties opgeleverd.