Project: nieuwe huisstijl BNWV

Bibliotheek Noordwest Veluwe heeft als missie het stimuleren van leesplezier, het bevorderen van taal- en informatievaardigheid en het voorkomen en bestrijden van achterstanden op dit gebied. De bibliotheek draagt met haar activiteiten bij aan de individuele ontplooiing van de inwoners van de gemeenten waar zij voor werken en bevordert op die manier dat deze volwaardig kunnen participeren in de samenleving. 

Dorinda van der Kamp, Adviseur Communicatie & Marketing: “Het team van fresh focus is al sinds jaar en dag het vaste reclamebureau voor de Bibliotheek Noordwest Veluwe. We hebben als Bibliotheek een landelijke huisstijl welke fresh focus steeds op een frisse manier toepast in onze uitingen. Deze huisstijl heeft de afgelopen periode een update gekregen en ook nu weer weet het team van fresh focus hier een prima invulling aan te geven. Recentelijk hebben ze een mooie lijn opgezet voor ons poster- en flyermateriaal alsook voor de nieuwe advertentielijn.”

Ga naar de website van Bibliotheek Noordwest Veluwe of kijk eens op Facebook of Twitter.